Posts filed under: Self Improvement

Atchian’ Salni Boksis

“Da∙sionin nang’ mamade nang·kon senge dongenga…” babilsiona cha ringna Rangme napangon ma·gipa ja·rikangpae ku·rang on·eaha, “maming chol nikteljae nang·onan re·bae nitaipaengana u’de…” “Pring seng·srapgijan indaksimaiade…,” ku·mitdu ku·rangchi Rangme an·tangna aganskaaha....... Read More

Chakchikani Bite

Even though the results might not be apparently visible, progress might be going on in the background (Anonymous). Chu·sokanina mingsa nangchongmotgipa kamde chakchikanian ong·a. Chakchikani biteko sengmitingo an·ching uko nikna...... Read More

Jumangba Tol∙asa!

An·senggipa songjinmarangchi songree nina skama? Gipinrangni nok namnamako rike donga gita rikpana skama? Gipinrang gita tangka bang·e man·e janggi tange nina skama? Gipinrang gita namnama nomil-panterangko man·e donge nina skama?...... Read More

Chadamben’ Sal aro Cholrang

If you can’t make it good, at least make it look good (—Bill Gates) . Nang∙ni janggi tanganiko dingtanganiona ra∙bagipako na∙aba basena gualnabe. Chang∙sao na∙a an∙tangni attitudeko dingtangatahaode, nang∙ni sepango...... Read More

You Are Important!

Before others, everyone aspires to be a good person. Thinking about being a good person may be quite simple to say, but who can think and say, “I don’t want...... Read More

Contact Us

en_USEnglish